Η Solarking ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα μηχανικών και τεχνιτών υδραυλικών έργων με μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα έργα όπως Club Hotel Casino Λουτρακίου, LIDL Κιάτου, LIDL Βύρωνα, LIDL Ζακύνθου, ξενοδοχείο Mare Nostrum, και γενικότερα πολλά μεγάλα έργα στον τομέα του κλιματισμού της πυρόσβεσης και των υδραυλικών.

Όλα αυτά μας έδωσαν μια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να ασχοληθούμε με τον τομέα της ενέργειας, που τόσα προσφέρει σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο οικολογίας.

Επισυνάπτουμε συμφωνία με την μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο, την CALPAK, σαν απλός dealer και σε πολύ μικρό χρόνο υπογράφουμε συμφωνία ως Exclusive Dealer και αργότερα ως Premium Partner.

Παράλληλα εκπαιδεύουμε τα συνεργεία μας στις εγκαταστάσεις της CALPAK στην Κόρινθο και πιστοποιούμαστε ως εξουσιοδοτημένος συντηρητής αποκτώντας την δυνατότητα να επεκτείνουμε τις εγγυήσεις των ηλιακών.

Έτσι δημιουργείτε ένας εκειδικευμένος ιδιόκτητος χώρος στα Άνω Πατησιά με τα προϊόντα της CALPAK με όλα τα μοντέλα των ηλιακών, με τα κεντρικά ηλιακά συστήματα, τα θερμοδοχεία λεβητοστασίου και τα γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας.